Politika varstva osebnih podatkov

V oglaševalski agenciji Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “Futura”) spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki svojih strank, potencialnih strank, obiskovalcev spletnih mest Future ter vseh posameznikov, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju: “uporabniki”). Zavezujemo se, da bomo osebne podatke uporabnikov uporabili izključno za namene, ki so navedeni nižje v tej Politiki varstva zasebnosti.

Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA iz dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

Katere osebne podatke zbiramo?

Futura na podlagi privolitve posameznikov zbira in obdeluje naslednje osebne podatke:

- ime in priimek,

- naslov elektronske pošte,

- podatki, ki jih vsebujejo nekateri piškotki. Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete na spletni strani Piškotki.

Futura zbira zgolj tiste osebne osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Podatke obdeluje Futura na podlagi privolitve in z namenom, za katerega je bila privolitev oddana. Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej na enostaven in lahko dostopen način.

Futura uporablja osebne podatke za:

- pošiljanje elektronskih sporočil o novostih na spletni strani,
- pošiljanje elektronskih vabil na dogodke,
- pošiljanje e-publikacij,
- analizo branja in klikov elektronski sporočil,
- spletno oglaševanje in družabna omrežja,
- osebno komunikacijo s posamezniki,
- za druge namene, s katerimi se specifično strinjate pri sodelovanju s Futuro.

Za analizo podatkov in pošiljanje elektronski sporočil uporabljamo spletna orodja, kot so Google Analytics, Facebook in MailChimp, ki v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework). V orodju Google Analytics ne uporabljamo osebnih podatkov, temveč zgolj anonimizirane podatke in maskirane IP naslove.

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Hranjenje podatkov

Osebne podatke, ki se nam jih zaupali na podlagi vaše osebne, eksplicitne privolitve in ki ste nam jih posredovali ob registraciji, prijavi na e-novice, prenosu e-publikacij ali z oddajo povpraševanja, hranimo do preklica. Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebne podatke hranimo v digitalni obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Podatke, ki jih zbiramo, hranimo na varnih strežnikih in jih hranimo do vašega preklica, vendar ne dlje, kot traja maksimalna doba hrambe.

Vaše pravice

Z veseljem vas seznanjamo z vašimi pravicami kot »posameznika« iz Splošne uredbe (GDPR). Po Splošni uredbi imate kot posameznik v nadaljevanju navedene pravice iz varstva osebnih podatkov:

- Pravica do dostopa do podatkov (1. in 2. odstavek 15. člena GDPR)
- Pravica do popravka (16. člen GDPR) oziroma pravica do izbrisa (17. člen GDPR)
- Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR)
- Pravica do prenosljivosti podatkov (19. člen GDPR)
- Pravica do ugovora (21. člen GDPR)
-Pravica do preklica (3. odstavek 7. člena GDPR)
- Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (77. člen GDPR)

Pravica dostopa do podatkov

Imate pravico dobiti potrditev, ali Futura obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

- nameni obdelave,
- vrste osebnih podatkov,
- uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah,
- kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,
- obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi,
- pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,
- kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom,
- obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika.

Na podlagi vaše zahteve vam bo Futura zagotovila eno brezplačno kopijo vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki bi jih zahtevali, vam bo Futura zaračunala razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravica do popravka

Imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Imate pravico zahtevati, da se brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, Futura pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

- kadar osebni podatki niso več̌ potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
- kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
- kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
- kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja,
- kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

Kadar Futura v skladu s Politiko objavi vaše osebne podatke, sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo vaše osebne podatke, obvesti, da uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da Futura omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

- kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov,
- kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe,
- kadar Futura osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, temveč̌ jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
- kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem ovirali, kadar:

- obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi
- obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora in preklica

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva Futura ali tretja oseba. Futura bo prenehala obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Futura lahko za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja vaših pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete, ukrepanje pa v skladu s tem poglavjem lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Futura:

- zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa,
- zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov agency@futura.si ali pisno na Futura DDB, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov agency@futura.si  ali po pošti na naslov Futura DDB, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov velja od 25. 5. 2018 in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.